OĞUZ TANSEL YAZIN ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

Oğuz Tansel 2019 Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Eray Canberk, Ergül Çetin, Haydar Ergülen, Prof.Dr. Cevat Geray, İlhan Gülek ve Metin Turan

 

Oğuz Tansel 2018 Halkbilim Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek, Prof. Dr. Metin Karadağ, Metin Turan 

 

Oğuz Tansel 2017 Çocuk Yazını Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Medine Sivri, İlhan Gülek, Metin Turan 

 

Oğuz Tansel 2016 Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Müslim Çelik, Ergül Çetin, Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek ve Metin Turan

 

Oğuz Tansel 2015 Halkbilim Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek,  Prof. Dr. Aynur Koçak, Prof. Dr. Muhtar Kutlu,  Prof. Dr. Ali Yakıcı ve Metin Turan

 

Oğuz Tansel 2014 Çocuk Yazını Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), Prof. Dr. Sedat Sever, Doç. Dr. Medine Sivri, İlhan Gülek ve Metin Turan.

 

Oğuz Tansel 2013 Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Eray Canberk, Refik Durbaş, Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek,  ve Metin Turan.

 

Oğuz Tansel 2012 Halkbilim Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Rıza Balaman, Prof. Dr. İlhan Başgöz,  Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek,  Prof. Dr. Muhtar Kutlu, Prof. Dr. Arzu Öztürkmen ve Metin Turan.

 

Oğuz Tansel 2011 Çocuk Yazını Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Alper Akçam, Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), Hidayet Karakuş, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Turan
Oğuz Tansel 2010 Halkbilim Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Ali Rıza Balaman, Prof. Dr. İlhan Başgöz,  Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), İlhan Gülek,  Doç. Dr. Muhtar Kutlu, Doç Dr. Nüket Tör ve Metin Turan.

 

Oğuz Tansel 2009 Şiir Ödülü Seçici Kurul Üyeleri:

Prof. Dr. Cevat Geray (Başkan), Günay Güner, Remzi İnanç, Nazım Mutlu, Ahmet Özer, Ertuğrul Özüaydın, A. Kadir Paksoy, Prof. Dr. Sedat Sever ve Metin Turan.