HAYLAZ ÖĞRENCİ

 

Başıyla hayır der

Ama yüreğiyle evet

Evet der sevdiğine

Hayır der öğretmene

Ayakta durur

Bütün sorunlar

Ona sorulur

Birden makaraları koyverir

Her şeyi siler

Sözcükleri sayıları

Tarihleri adları

Tümceleri hileleri

Kulak asmaz öğretmenin gözdağına

Harika çocukların yuhalarına

Bütün renkli tebeşirlerle

Felaketin kara tahtasına

Mutluluğun yüzünü resmeder

 

Jacques Prévert’den  çeviren Oğuz Tansel