Pınar Aka Kitap-lık 2016

Aziz Ayva Yeşil Bozkır 2016

Oğuz Tansel Yaşantıma 1976

Nuri Taner 1988

Naci Girginsoy 1977

Remzi İnanç 1988

Rauf Mutluay 1977

Kemal Ateş 1978

Mehmet Kemal 1976

Aysit Tansel 2008

H H Korkmazgil 1976

Halil Uysal 1976

Cumhuriyet Kitap eki kapağı