OĞUZ TANSEL 2018 HALKBİLİM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

 

Üç kanatlı masal kuşu Oğuz Tansel  Öz Türkçe ’ye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. 1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla: “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” ozan, halkbilimci OĞUZ TANSEL‘i anılarda yaşatmak, devrimci kişiliğini, toplumcu düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara
aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal
becerilerini değerlendirmek, halkbilim araştırmalarına heveslendirmek
amacıyla, OĞUZ TANSEL HALKBİLİMİ ÖDÜLÜ verilmektedir.
OĞUZ TANSEL, Halkbilimi çalışmalarına masal derlemeleriyle 1930’larda
başladı. O yıllarda ses alma aygıtları olmadığından, masalları “steno”
yazar gibi eski yazıyla kayda geçirdi önce. “Al’lı ile Fırfırı” adlı
masal kitabıyla 1977’de Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü kazandı.
Emekten ve barıştan yana dünya görüşünün süzgecinden geçirerek yeniden
anlattığı masallarda kendine özgü şiirsel bir anlatım dili yarattı. Ödül,
Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği, Ankara
Aydınlığı Girişimi ve Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı’nın çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.
 

 

            Ödüle katılım koşulları:

 

 • Ödül bu yıl Halkbilim alanında bir yapıta verilecektir.
 • Ödüle aday yapıtın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında yayımlanmış kitap; yayımlanmamışsa, kitap oylumunda dosya olması gerekmektedir.
 • Ödüle son başvuru tarihi 31.01.2018’dir. (Postadaki olası gecikmeden düzenleme kurulu sorumlu değildir.)
 • Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri dışında tüm katılımcılara açıktır.
 • Ödül tek yapıta verilecektir.
 • Yapıt daha önce yayımlanmış ise 7 adet gönderilmelidir. Daha önce yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 7 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak posta ile gönderilecektir.
 • Katılımcı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir adet fotoğrafının bulunduğu ayrı bir zarfı yapıtıyla birlikte ulaştıracaktır.
 • Ödül tutarı 2.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Ödüle birden fazla yapıtla başvurulabilir. Ancak ödül, tek bir yapıta verilir.
 • Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
 • Ödül töreni 27 Nisan 2018 (Cuma) ’da Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde  yapılacaktır.

 

 • Seçici kurul, Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Metin Karadağ ve Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, İlhan Gülek, ve MetinTuran’dan oluşmaktadır.
 • Başvurular şu adrese yapılacaktır: OĞUZ TANSEL HALKBİLİM ÖDÜL KURULU, Folklor/Edebiyat Dergisi, Konur Sokak 36/13, Kızılay, 06650 Ankara

                                      

Ayrıntılı bilgi için: folkloredebiyat@gmail.com   odultansel@gmail.com   www.oguztansel.org

 

 

Daha önceki  Oğuz Tansel Yazın Ödüllerini Kazananlar:

 

2009 Şiir Ödülü: Ergül Çetin (Ülke Dilsiz kapanıp Yüzüstü, Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı).

 

2010 Halkbilim  Ödülü: Melek Özlem Sezer (Masallar ve Toplumsal Cinsiyet, Evrensel Basım Yayın).

 

2011 Çocuk Yazını Ödülü: Ayfer Gürdal Ünal (Türk Çocuk Yazınında Engellilik, Evrensel Basım Yayın).

 

2012 Halkbilim Ödülü: Gülsüm Cengiz (Kadınlar İçin Söylenmiştir, Evrensel Basım Yayın).

 

2013 Şiir Ödülü: İhsan Topçu (Kalbinden Kanıyor Zaman).

 

2014 Çocuk Yazını Ödülü: Nilay Yılmaz (Türk Çocuk  Edebiyatı Kitaplarında Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış).

 

2015 Halkbilim Ödülü: Mümtaz Fırat ( Kaybolan İzler, Yapı Kredi Yayınları).

 

2016 Şiir Ödülü: Pınar Aka (Tenhalar Teni, ).

 

2017 Çocuk Yazını Ödülü: Yalvaç Ural ( Sümer Hayvan Masalları Yabanöküzü Boynuzlu Tilki, Yapı Kredi Yayınları)