OĞUZ TANSEL 2017 ÇOCUK YAZINI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Üç kanatlı masal kuşu Oğuz Tansel Öz Türkçe ’ye olan tutku düzeyindeki sevgisiyle görkemli bir şiir dili yaratmıştır. 1940 kuşağının lirik ve özgün sesi, Salâh Birsel’in tanımıyla: “Doğa vurgunu, dağlarda duman duman ormanlardan, karlı uçurumlarda mavi sabahlardan geçip giden” Oğuz Tansel’i anılarda yaşatmak, kişiliğini, düşüncelerini ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak, genç kuşakların dil duyarlılığını artırmak, yazınsal becerilerini değerlendirmek amacıyla, OĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ verilecektir. Ödül, Folklor/Edebiyat Dergisi, Troya Folklor Araştırmaları Derneği ve Ankara Aydınlığı Girişimi’nin çabalarıyla gerçekleştirilmektedir.

Oğuz Tansel, Halkbilimi çalışmalarına masal derlemeleriyle 1930’larda başladı. “Al’lı ile Fırfırı” adlı masal kitabıyla 1977’de Türk Dil Kurumu Çocuk Yazını Ödülünü kazanan Oğuz Tansel’in Altı Kardeşler, Yedi Devler, Üç Kızlar, Mavi Gelin, Çobanla Bey Kızı, Konuşan Balıkla Yalnız Kız adlı masal kitapları ve Bektaşi Dedikleri (Metin Eloğlu’yla birlikte) adlı şiirleştirilmiş Bektaşi fıkraları ve halkbilimi konulu makaleleri vardır.

Ödüle katılım koşulları:

 1. Ödül 2017 yılında Türk Çocuk Yazını alanında bir inceleme, araştırma yapıtına verilecektir. Ödüle master, doktora çalışmalarıyla başvurulabilir.

 2. Ödüle aday yapıtın 01.01. 2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında yayımlanmış kitap ya da kitap oylumunda dosya olması gerekmektedir.

 3. Ödüle son başvuru tarihi 31.01.2017’dir. (Postadaki olası gecikmeden düzenleme kurulu sorumlu değildir.)

 4. Ödül, düzenleme kurulu ve seçici kurul üyeleri dışında tüm katılımcılara açıktır.

 5. Ödül tek yapıta verilecektir.

 6. Yapıt daha önce yayımlanmış ise 6 adet gönderilmelidir. Daha önce yayımlanmamış yapıtlar, A4 boyutunda kağıda,12 punto ve 1,5 satır aralığıyla bilgisayarda yazılmış 5 ayrı dosya biçiminde düzenlenmiş olarak posta ile gönderilecektir.

 7. Katılımcı, kısa özgeçmiş, iletişim bilgileri ve bir adet fotoğrafının bulunduğu ayrı bir zarfı yapıtıyla birlikte ulaştıracaktır.

 8. Ödül tutarı 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

 9. Ödüle tek yapıtla başvurulmalıdır.

 10. Ödüle katılmak için gönderilen eserler iade edilmeyecektir

 11. Ödül töreni 14 Nisan 2017 (Cuma) ’da Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde yapılacaktır.

 12. Seçici kurul, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Sedat Sever, Prof. Dr. Medine Sivri, İlhan Gülek ve Metin Turan’dan oluşmaktadır.

 13. Başvurular şu adrese yapılacaktır: OĞUZ TANSEL ÇOCUK YAZINI ÖDÜL KURULU, Folklor/Edebiyat Dergisi, Konur Sokak 36/13, Kızılay, 06650 Ankara

Ayrıntılı bilgi için: folkloredebiyat@gmail.com odultansel@gmail.com

Oguztansel.org.tr

Daha önceki Oğuz Tansel Yazın Ödüllerini Kazananlar:

2009 Şiir Ödülü: Ergül Çetin (Ülke Dilsiz kapanıp Yüzüstü, Edebiyat ve Eleştiri Kitaplığı).

2010 Halkbilim Ödülü: Melek Özlem Sezer (Masallar ve Toplumsal Cinsiyet, Evrensel Basım Yayın).

2011 Çocuk Yazını Ödülü: Ayfer Gürdal Ünal (Türk Çocuk Yazınında Engellilik, Evrensel Basım Yayın).

2012 Halkbilim Ödülü: Gülsüm Cengiz (Kadınlar İçin Söylenmiştir, Evrensel Basım Yayın).

2013 Şiir Ödülü: İhsan Topçu (Kalbinden Kanıyor Zaman).

2014 Çocuk Yazını Ödülü: Nilay Yılmaz (Türk Çocuk Edebiyatı Kitaplarında Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış).

2015 Halkbilim Ödülü: Mümtaz Fırat ( Kaybolan İzler).

2016 Şiir Ödülü: Pınar Aka (Tenhalar Teni).